MENU

  1. Загальні положення.

  1.1. Ця Політика конфіденційності (далі також “Політика”) поширюється на Сайт https://viridiann.com/  та регулює питання, пов’язані з наданням, збором, обробкою, передачею та іншими операціями з персональними даними користувачів (Покупців) на веб-сайті. Ця Політика також встановлює: які права Ви як суб’єкти персональних даних та містить інформацію про методи захисту зібраних персональних даних.

  1.2. Якщо Ви не погоджуєтесь з положеннями цієї Політики частково або в цілому, Ви повинні утриматися від використання Веб-сайту, розміщення Замовлень або інших дій на веб-сайті.

  1.3. Інформація, надана Користувачем (Покупцем) є конфіденційною. Компанія використовує інформацію про користувача (Покупця) для виконання Замовлень користувача (Покупця), якщо інших цілей не зазначено в цій Політиці.

   

  1. Визначення та Терміни.

  2.1. Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про користувача (Покупця), якого вже було ідентифіковано, або за допомогою якого користувача (Покупця) може бути ідентифіковано.

  2.2. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем.

  2.3. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

  2.4. Чутливі Персональні Дані – дані, що містять інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних союзах, засудження до кримінального покарання, а також дані щодо здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

  2.5. Інші терміни, яких написано з великої літери мають визначення, яке міститься у Публічній оферті чи у законодавстві України.

  1. Типи персональних даних, що обробляються метою Обробки.

  3.1. Для розміщення Замовлення Користувач (Покупець) повинен надати Продавцю певні персональні дані. Шляхом заповнення відповідної анкети, натисканням відповідної кнопки “оплатити” та наданням персональних даних, Користувач (Покупець) добровільно надає беззастережну, повну згоду на обробку своїх персональних даних Компанією з відповідною метою. У випадку, якщо Персональні Дані надаються через надсилання повідомлення за допомогою форми, наведеної в розділі сайту «Контакти», Ви погоджуєтесь з обробкою персональних даних на умовах, зазначених у цій політиці конфіденційності з моменту надання персональних даних та натискання відповідної кнопки “Я згоден з Публічною офертою та Політикою конфіденційності”.

  3.2. Без Вашої згоди Обробку, Ми не будемо обробляти Персональні дані, крім випадків, передбачених законом.

  3.3. До Персональних Даних, які ми збираємо та обробляємо відноситься наступна інформація:

         3.3.1. Прізвище ім’я;

         3.3.2. Адреса електронної пошти;

         3.3.3. Контактний номер телефону;

         3.3.4. У випадку, якщо Ви робите замовлення на нашому сайті – адреса доставки Товару та відповідна додаткова контактна інформація, яка може знадобитися для доставки Товару;

         3.3.5. Ми залишаємо за собою право вимагати надання інших персональних даних, необхідних для мети обробки персональних даних, але лише за умови надання Вами згоди на надання та обробку додаткового обсягу персональних даних. Наданням Вами відповідних персональних даних Ви також даєте свою беззастережну, беззастережну та повну згоду на їх обробку;

         3.3.6. Компанія не несе відповідальності за утримання та достовірність наданої Користувачем (Покупцем) під час оформлення Замовлення. Користувач (Покупець) несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення Замовлення інформації, погоджується на всі ризики, пов’язані з недостовірністю такої інформації (наприклад, невчасна доставка Замовлення або будь-які інші, пов’язані ризики);

         3.3.7. За загальним правилом, Ми не обробляємо жоден з видів чутливих персональних даних, і ми також не обробляємо платіжну інформацію Покупців (зокрема дані кредитних карток [наприклад, номери], які використовуються для здійснення оплати на Сайті).

   

  3.4. Метою обробки персональних даних є:

         3.4.1. Для обробки Замовлень на придбання Товарів;

         3.4.2. Для отримання інформації про Замовлення (наприклад, про статус Замовлення),

         3.4.3. Для надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграши.

   

  3.4.4. Для надання, підтримки, вдосконалення та розвитку пов’язаних функцій, Контенту;

         3.4.5. Для обробки запитів користувачів (покупців)

         3.4.6. Дослідження та розробка нових послуг, елементів Контенту Сайту

         3.4.7. Захист від шахрайських, образливих чи незаконних дій;

         3.4.8. Для надсилання Вам технічних повідомлень, оновлень попереджень про безпеку;

         3.4.9. В інших комерційних цілях.

   

  3.5. Слід зазначити, що Ми не опрацьовуємо персональні дані користувачів (Покупців) з будь-якою іншою метою, ніж передбачено цим документом.

  3.6. Якщо ціль здійснення обробки персональних даних буде змінено, ми попросимо Вас однозначно, беззастережно, додатково погодитись з новими умовами та цілями обробки персональних даних.

  3.7. Для цілей, передбачених цим пунктом, Компанія має право:

         3.7.1. Надсилати листи, повідомлення та матеріали на адресу електронної пошти користувача (Покупця), передавати SMS-повідомлення;

         3.7.2. Здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер, якщо це необхідно для виконання Замовлення користувача (Покупця);

         3.7.3. Компанія має право здійснювати запис телефонних дзвінків з користувачем (покупцем) з метою поліпшення якості обслуговування останнього.

  3.8. Користувач, (Покупець) використовуючи будь-який Контент сайту, дає згоду на використання Компанією технології cookie. Файли cookie не містять персональних даних і не можуть жодним чином зчитувати інформацію жорсткого диска користувача (Покупця).

  3.9. Ми використовуємо файли cookies для таких цілей:

         3.9.1. Підвищення якості послуг;

         3.9.2. Швидша ідентифікація користувача (Покупця)

         3.9.3. Збереження налаштувань користувача (Покупця), його персональних переваг;

         3.9.4. Відстеження стану сесії доступу користувача (Покупця) та характерних для нього тенденцій (наприклад, скільки часу Користувач [Послуги] провів на Сайті, патерни його поведінки, скільки часу було витрачено на реєстрацію в Особистому Кабінеті, яким браузером Користувачі [Покупці] користуються для роботи з сайтом тощо);

         3.9.5. В рекламних цілях, зокрема, для управління оголошеннями на Сайті в мережі Інтернет. Після вимкнення технології cookie користувачем (покупцем) Компанія не гарантує повної працездатності веб-сайту або деяких його сервісів. Нагадаємо, що Ви завжди можете налаштувати роботу з cookies у налаштуваннях Вашого браузера;

   

  1. Права користувача (Покупця) та права компанії.

  4.1. Користувач (Покупець) має право на:

         4.1.1. Знати про джерела збору, місцезнаходження його персональних даних; місце обробки персональних даних;

         4.1.2. Отримувати інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані та інформацію про умови передачі персональних даних;

         4.1.3. Доступ до своїх персональних даних;

         4.1.4. Надавати запити щодо того, як надані Персональні дані обробляються та зберігаються;

         4.1.5. Змінювати надані Персональні Дані власноруч, або, у разі неможливості, пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх Персональних Даних власником, розпорядником персональних даних. Зі свого боку, ми залишаємо за собою право продовжувати обробку персональних у випадках, передбачених законом;

         4.1.6. Відкликати свою згоду на обробку персональних даних;

         4.1.7. Інші права, передбачені законом.

  4.2. Надаючи свою згоду на обробку персональних даних, Користувач (Покупець) дає право Компанії здійснювати обробку його персональних даних, зокрема поміщати Персональні Дані в базі даних Компанії (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, накопичення, оновлення, зміну ( за потребою та за наявності відповідних підстав, передбачених законом).

  4.3. Компанія зобов’язується:

         4.3.1. Забезпечити захист персональних даних від несанкціонованого доступу третіх осіб,

         4.3.2. Не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Компанією на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

  4.4. У разі небажання отримувати розсилку про рекламні акції, нові продукти тощо, Користувач (Покупець) має право відмовитися від неї, шляхом надсилання листа Компанії.

   

  1. Зберігання, обробка, передача персональних даних.

  5.1. Серед заходів, спрямованих на захист Ваших персональних даних ми використовуємо (включаючи, але не обмежуючись):

         5.1.1. Оцінку ефективності заходів безпеки до роботи сайту та його оновлень;

         5.1.2. Встановлення правил доступу до персональних даних, що обробляються, а також забезпечення реєстрації та обліку всіх дій, що виконуються з персональними даними в інформаційних системах Веб-сайту;

         5.1.3. Виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних, що обробляються та вжиття відповідних заходів реагування;

         5.1.4. Відновлення персональних даних, змінених або знищених через несанкціонований доступ до них (в рамках технічних можливостей Компанії).

  5.2. Ми обробляємо Ваші персональні дані на серверній інфраструктурі, що знаходиться в Україні. Ваші Персональні Дані обробляються компанією (ТОВ “Вірідіан”, м. Дніпро, вул. Василя Жуковського 16, корпус 2, офіс 129, ЄДРПОУ 43314284).

  5.3. Компанія захищає Ваші Персональні дані відповідно до міжнародних стандартів, використовуючи фізичні, технічні та адміністративні заходи безпеки, щоб зменшити ризики втрат, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розкриття та зміни Ваших персональних даних.

  5.4. За загальним правилом, ми не передаємо жодним третім особам інформацію про Ваші персональні дані.

  5.5. Ми залишаємо за собою право передавати Ваші Персональні Дані у таких випадках:

         5.5.1. Передача пов’язаним (афілійованим) особам

         5.5.2. Комерційним партнерам;

         5.5.3. Особам, уповноваженим Компанією на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей;

         5.5.4. у відповідь обов’язковий запит компетентного державного органа;

         5.5.5. В інших випадках, передбачених законом.

   

  1. Контактна інформація

   

  Якщо у Вас виникли будь-які питання, зауваження або побажання щодо цього документа, Ви можете звернутися до нас, використовуючи контактні дані, розміщені на сайті https://viridiann.com